Monitoring netopierov v Stratenci

02.03.2015 16:45

Stratenecká priepasť - Správa z monitoringu netopierov, 24. 2. 2015

Dňa 24. 2. 2015 vykonali pracovníci Správy NP Malá Fatra každoročný monitoring výskytu zimujúcich druhov netopierov (Chiroptera) v  Strateneckej priepasti, nachádzajúcej sa v masíve vrchu Stratenec (1512,6 m n. m).

Časť výstupu dolinou uľahčilo použitie lyží so stúpacím viazaním a pásmi, bez ktorých by bol pohyb v hlbokom a ťažkom snehu značne náročný a veľmi zdĺhavý. Hľadanie samotného vstupu do jaskyne v členitom teréne (už bez lyží) bolo sťažené vysokou vrstvou snehovej snehovej pokrývky (cca 60 – 100 cm), prevlhnutej v celom profile vplyvom vyšších denných teplôt v uplynulých dňoch.

Po zostupe do priestorov jaskyne (zlanenie cca 25 m) bol vykonaný monitoring vyskytujúcich sa druhov netopierov, pri ktorom boli zaznamenané nasledovné druhy a počty:

  • netopier veľký (Myotis myotis): 17 exemplárov,

  • netopier Brandtov (Myotis mystacinus – brandtii): 13 exemplárov,

  • večernica severská (Eptesicus nilssonii): 3 exempláre,

  • uchaňa čierna (Barbastella barbastellus):1 exemplár, spolu 34 jedincov.

Pre porovnanie, pri monitoringu v roku 2014 bolo celkovo zaznamenaných 27 jedincov, v roku 2013 51 jedincov a v roku 2012 27 jedincov. Zastúpenie jednotlivých druhov ostáva dlhodobo nemenné, celkové zaznamenané počty netopierov sú rozdielne najmä v dôsledku rozdielnych klimatických faktorov počas zimného obdobia, ktoré vplývajú na hibernáciu netopierov v jednotlivých rokoch.

Monitoringu sa zúčastnili:

Ing. Anna Dzivá

Bc. Tomáš Flajs

Ing. Martin Hatala