Mokrade

11.02.2015 14:47

V minulosti zaznávané, vnímané ako miesta, ktoré ohrozujú ľudský život, kde čosi neznáme číha na neopatrných návštevníkov. V súčasnosti ich niektorí ľudia berú len ako prekážku pre stavebné a hospodárske aktivity v území. Pritom mokrade plnia viaceré dôležité funkcie v krajine.

Za všetky spomeňme aspoň nasledovné:

  • mokrade zabezpečujú pitnú vodu pre nás všetkých - mokrade poskytujú vodu pre našu spotrebu a dopĺňajú zásoby podzemnej vody, ktorá je dôležitým zdrojom pitnej vody pre ľudstvo

  • mokrade zabezpečujú potravu – väčšina predávaných rýb je aspoň časť života závislá na mokradiach; ryžové polia poskytujú potravinu pre takmer 3 miliardy ľudí

  • mokrade čistia vodu a filtrujú z nej nebezpečné odpadové látky

  • mokrade tlmia povodne

  • mokrade pomáhajú zadržiavať uhlík

  • mokrade sú nesmierne dôležité pre zachovanie biodiverzity

  • mokrade zabraňujú erózii pôdy.

K prebiehajúcim aktivitám, ktoré sú spojené so Svetovým dňom mokradí ( 2.2.), patrí aj fotografická súťaž „ Fotografia medzinárodného dňa mokradí“, vyhlásená Ramsarom, pre mladých ľudí vo veku 15-24 rokov. Fotografia musí byť nasnímaná medzi 2.2. – 2.3.2015 a nahratá na stránku Svetového dňa mokradí, kde môžete taktiež nájsť bližšie informácie o súťaži. https://www.worldwetlandsday.org/en/photo-contest

Erika Kružliaková, zdroj informácii: www.ramsar.org