Mládež objavovala dolinu Bystrička

25.07.2017 13:54

Spomeniete si, kedy ste naposledy sledovali hviezdy na oblohe, počúvali zvuk vetra a štebot vtákov v korunách stromov, či zvuky noci pri ohni alebo stavali žľab a iné výtvory v studenom tečúcom potôčiku?

Tak takéto zážitky si odnášali deti z projektu MLÁDEŽ V HORÁCH V MALEJ FATRE, ktorý sa konal 11. až 12. júla 2017 v doline Bystrička v chate Informačného strediska Šrámková.

Naše podujatie bolo súčasťou už 3. ročníka Mládež v horách, v rámci ktorého od Francúzska po Slovinsko, cez Slovensko a Rumunsko správcovia chránených území v Alpách a v Karpatoch pracujú na obnovení a posilnení vzťahu medzi mladými ľuďmi a horskou prírodou. Projekt koordinovala asociácia Alparc (Alpská sieť chránených území) s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva. Aj vďaka tejto finančnej podpore mohla byť účasť detí na podujatí bezplatná.

Podujatie v Malej Fatre sa konalo pod hlavičkou Štátnej ochrany prírody SR a jej organizačnej zložky Správy NP Malá Fatra vo Varíne. Hlavnou organizátorkou celej akcie bola Mirka Balciarová zo ŠOP SR, ktorá zabezpečovala hladký chod podujatia. Mirke asistovali zo Správy NP Malá Fatra Gabika Kalašová a Tomáš Flajs. Všetky zážitky a aktivity sa snažil zachytiť náš „dvorný“ fotograf Jojo Jurík zo Zázrivej. Podujatia za zúčastnili deti z Varína a Rajca, vo veku 8 až 11 rokov, ktoré sa aktívne zapájali do programov Správy NP Malá Fatra počas uplynulého školského roka.

Video z podujatia

Prečítajte si naše zážitky.

Odkazy detí na pohľadniciach 1

Odkazy detí na pohľadniciach 2

Odkazy detí na pohľadniciach 3

  Fotogaléria na FB

 

Spracovali:

Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Gabriela Kalašová, Ing., Správa NP Malá Fatra