Mláďatá dravcov sa vracajú do prírody

18.06.2014 19:38

V chovnej stanici vo Varíne  sa nám za uplynulý a tento týždeň „nazbieralo“ celkom
hojné vtáčie osadenstvo. Dočasný prechodný pobyt u nás našli štyri sokoly myšiare alias
pustovky, a kto by hľadal latinský názov, nemusí klikať inde, tu je: Falco tinnunculus.
Len o dvere ďalej máme ďalšieho krátkodobého nájomníka, myšiaka lesného, latinsky
Buteo buteo. Vo všetkých prípadoch sa jedná o mladé jedince, ktorým sa prvý výlet za
hranice domovského hniezda celkom nevydaril. Našťastie sa pritom nezranili a po krátkom
pobyte v chovnej stanici vo Varíne, môžu byť vypustené späť do prírody. Nakoľko sú naše
priestorové možnosti takýmto náporom pustoviek pomaly vyčerpané a očakávame ďalšie
vypadnuté mláďatá, boli tri pustovky prevezené do záchrannej stanice v Zázrivej. Jedna
pustovka mala dnes reprízu svojho prvého letu. Bola vypustená v NP Malá Fatra. Všetko
nasvedčuje tomu, že jej druhý pokus je vydarenejší. Dúfame, že sa jej v novom domove bude
dariť.

Poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorým osud mladých vtákov vypadnutých
z hniezd nebol ľahostajný a zavolali ochranárov.

Foto: Tomáš Flajs

Myšiak lesný

Myšiak lesný

Sokol myšiar

Sokol myšiar