Medzinárodný deň lesov

18.03.2015 11:20

Blíži sa deň, keď sa dĺžka trvania noci vyrovná dĺžke svetlej časti dňa a dni sa začnú pomaly predlžovať. S jarnou rovnodennosťou - 21. marca, prichádza aj Medzinárodný deň lesov, ktorý vznikol na 23. Valnom zhromaždení Európskej poľnohospodárskej konfederácie (ECA) a je iniciovaný od roku 1971 Organizáciou Spojených národov pre výživu

a poľnohospodárstvo (FAO). Tento deň sa slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli. Cieľom je zvyšovanie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov.

Lesy plnia nesmierne dôležité úlohy pre životné prostredie na Zemi. Ľudia doteraz nevymysleli a pravdepodobne ani nevymyslia zariadenie aspoň trochu podobné lesom, ktoré by dokázalo to, čo dokážu lesy. Les je zdrojom kyslíka, zúčastňuje sa na kolobehu vody v krajine, je útočiskom a domovom pre mnohé druhy živočíchov a rastlín, reguluje teplotu a vlhkosť vzduchu, čím zmierňuje horúčavy, zabraňuje erózii, poskytuje drevnú hmotu, ponúka svoje plody. Lesy sú miestom, kde pookrejú naše civilizáciou zmorené duše. Sú tvorivou dielňou prírody, kde môžeme uvidieť všetky farby, zavoňať rozmanité vône, ochutnať lahodné plody, načúvať zvukom lesa, dotykom spoznávať rôzne tvary.

Les je zložitý živý organizmus, presahujúci ľudský vek, veľkolepý a dlhoveký, no zároveň veľmi zraniteľný.

Lesy sú nenahraditeľné, a preto si zasluhujú nielen našu pozornosť, ale aj ochranu.

 

Text a foto: Erika Kružliaková