Medzinárodný deň biodiverzity – 22.máj

14.05.2015 13:58

Osud ľudstva je úzko spojený s biodiverzitou - rozmanitosťou života na zemi. Biodiverzita je základom pre udržateľný rozvoj a ľudské blaho, a preto sa myšlienka „Biodiverzita pre udržateľný rozvoj“ stala nosnou témou tohto ročníka.

 

Na význam biodiverzity poukazujú aj tieto príklady:
Biodiverzita je zásadné aktívum v globálnych a lokálnych ekonomikách
● Potravinárska výroba závisí od biodiverzity a služieb poskytovaných ekosystémami
● Dodávky čistej, zdravotne nezávadnej vody závisia od biodiverzity
● Biodiverzita a fungujúce ekosystémy poskytujú tovary a služby nevyhnutné pre ľudské

zdravie - potraviny, čisté ovzdušie, vodu, pomáhajú regulovať škodcov

● Biodiverzita je základom pre udržateľné živobytie
● Tradičné vedomosti spojené s biodiverzitou sú tiež dôležité a majú hodnotu nielen pre tých,

ktorých každodenný život na nich priamo závisí, ale aj pre moderný priemysel

a poľnohospodárstvo
● Biodiverzita zohráva dôležitú úlohu pri zmierňovaní klimatických zmien tým, že

prispieva k dlhodobému ukladaniu uhlíka v biomase
● Dokonca aj v našich umelo vybudovaných mestách sa snažíme prostredníctvom rôznych

ozeleňovacích kampaní zvyšovať biodiverzitu, aby mestské aglomerácie neboli len

pre ľudí, ale aj pre tie živočíchy a rastliny, ktoré sú schopné prežiť v meste a svojou

prítomnosťou oživiť prostredie miest.

 

Zdroj: www.cbd.int, spracovala: E.Kružliaková