Medvedia pranostika na Hromnice

02.02.2016 11:27

Dnes, 2.februára, si pripomíname    Svetový deň mokradí.    Prečítajte si našu tlačovú správu.

 2. február je však zaujímavým dňom aj z iného pohľadu, slávi sa kresťanský sviatok, ľudovo zvaný "Hromnice".  Na Hromnice taktiež pripadá množstvo ľudových zvykov a pranostík, pochádzajúcich z predkresťanských čias. Tento deň sa považoval za polovicu zimy, ľudia verili, že sa vtedy stretáva zimná sila s jarnou.

V pranostikách sa často spomína aj medveď.  Na Hromnice sa slávil okamih prebudenia medveďa, kedy vychádzal z brlohu, aby sa pozrel, či už zima skončila. Ak bolo pekne a svietilo slnko, usúdil že zima ešte bude pokračovať, vrátil sa do brlohu a spal ešte 40 dní. Naopak, ak pršalo alebo snežilo, dospel k záveru že zima je už na konci a do brlohu sa už nevrátil.

K tomuto dňu sa viaže aj ľudová pranostika – „Keď je na Hromnice pekne, medveď sa obráti na druhú stranu.“

foto: M.Kalaš