Marcová ponuka pre školy

28.02.2014 14:41

V marci Vám ponúkame možnosť využiť nasledovné aktivity a výukové programy od Školy ochrany prírody vo Varíne:

  • Od 3. marca do 7. marca 2014 Správa NP Malá Fatra, ŠkOP Varín ponúka  v rámci Svetového dňa divej prírody (3.marec) pre školy dva programy zamerané na problematiku CITES-u:  ZVIERATÁ V OHROZENÍ a VTÁČIA KRIMINALITA, určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ, ktoré budú prebiehať v priestoroch Správy NP Malá Fatra vo Varíne. Súčasťou programov sú aj praktické aktivity a krátke videá k danej problematike.

  • Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) od 14. marca do 17. apríla 2014 v spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru Vás pozývame na výstavu spojenú s výukovým programom „TAJOMNÁ DÁMA VÔD ... VYDRA RIEČNA“, ktorá prostredníctvom krásnych fotografií a názorných obrázkov predstavuje vydru riečnu - jej život, správanie, rozšírenie, ochranu a faktory, ktoré ju ohrozujú.

Výstava s programom je určená pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, študentov SŠ a uskutoční sa v priestoroch Správy NP Malá Fatra vo Varíne.

 

Školy sa môžu na programy a výstavu objednávať  e-mailom alebo telefonicky na dole uvedený kontakt minimálne 3 dni vopred!

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Kolektív ŠkOP Varín

Ing. Miriam Balciarová, Mgr. Alena Badurová, Ing. Erika Kružliaková

 

Kontakt:

Správa NP Malá Fatra, Škola ochrany prírody Varín, ul. Hrnčiarska 197, 013 03 Varín

Tel. 041/507 14 11 , 041/507 14 13, mail: skopvarin@sopsr.sk