Krúžok mladých ochrancov prírody - jesenné aktivity

16.10.2017 21:17

V tomto školskom roku sme sa rozhodli zorganizovať pre deti z Varína Krúžok mladých ochrancov prírody. Do krúžku sa nám celkovo prihlásilo 9 detí vo veku od 8 do 11 rokov. Pre rodičov detí sme na Facebooku vytvorili uzavretú skupinu na vymieňanie informácii a zdieľanie zážitkov.

Na prvých stretnutiach dominovala jesenná atmosféra. V sobotu 30.9.2017 sme preskúmali varínsky park a záhradu za budovou správy národného parku. Nazbierali sme si listy a urobili si predprípravu na atlas drevín, ktorý si počas nastávajúcich dlhých zimných večerov spracujeme formou tzv. lapbooku.

V sobotu 14.10.2017 sme využili krásny jedenný čas na výchádzku na lúky Pod Jedľovinou. Trošku sme turistikovali, rozprávali sa o ochrane prírody, zahrali sa ekohry. Krásne fotky nám urobila Zuzka Chytilová - Foto svet detí, za čo jej ďakujeme. :-)
Viac fotografíí nájdete na našej FB stránke - https://www.facebook.com/npmalafatra/