Kontroly dodržiavania uzáver turistických chodníkov

29.05.2017 13:11

V priebehu mája sa uskutočnilo viacero víkendových strážnych služieb zameraných na dodržiavanie časovej uzávery turistických chodníkov Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce ( NPR Rozsutec ) a Vyšné Kamence – Malé nocľahy ( NPR Tiesňavy ). Niektoré služby sa vykonali v spolupráci s Políciou SR Žilina. Počas akcií bolo 55 návštevníkov upozornených na časovú uzáveru a bola im odporučená iná turistická trasa, 9 návštevníkom bola za porušenie zákazu vstupu uložená bloková pokuta v celkovej výške 85 eur. Vykonávanie strážnych služieb v daných lokalitách prebieha počas celej časovej uzávery turistických chodníkov.

Mgr. Michal Babnič