Kontrola uzávery chodníka na Veľký Rozsutec

12.05.2016 15:43

V sobotu 7.5.2016 sa uskutočnila kontrolná akcia zameraná na kontrolu porušovania uzávery turistického chodníka Medziholie - Veľký Rozsutec - Medzirozsutce. Tento turistický chodník prechádza Národnou prírodnou rezerváciou Rozsutec a je uzavretý od 1.marca do 15. júna. Uzávera v tomto termíne je z dôvodu ochrany populácií chránených živočíchov a rastlín v pre nich citlivom období (rozmnožovanie, rodenie mláďat, kvitnutie..) a obmedzenia tvorenia sa pôdnej erózie na tejto turistickej trase. Kontrolná akcia bola uskutočnená v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Žiline a bola zameraná najmä na prevenciu a informovanie návštevníkov NP MF. Porušenie termínovej uzávery NPR Rozsutec bolo riešené na mieste blokovou pokutou v najnižšej možnej výške. Takéto akcie budú mať pravidelný charakter. Reportáž z akcie si môžete pozrieť v archíve Správ RTVS (8.5.2016,00:28:10)  na https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/94617

 Michal Babnič