Konferencia k 50. výročiu ochrany prírody Malej Fatry

10.02.2017 18:09

Tento kalendárny rok je pre Malú Fatru výnimočný. V januári 2017 uplynulo 50. rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO)  Malá Fatra, čo predstavovalo významný míľnik v ochrane prírody tohto krásneho územia. V januári 2018 si pripomenieme 30. výročie zmeny kategórie územnej ochrany, kedy sa z CHKO stal národný park.

Toto významné okrúhle "životné" jubileum si zaslúži našu pozornosť. V októbri 2017 sa preto plánujeme uskutočniť vedeckú konferenciu, ktorá  bude tematicky zameraná na výskumné aktivity z rôznych prírodovedných disciplín realizovaných na území Malej Fatry. Výstupom z podujatia bude recenzovaný zborník príspevkov, ktorý prispeje k poznaniu prírody tohto územia a pomôže pri každodennom ochranárskom menežmente. Viac o konferencii sa dozviete na podstránke jej venovanej - https://www.npmalafatra.sk/konferencia/

Taktiež na našich stránkach budeme priebežne uverejňovať články tematicky venované tomuto jubileu. Na úvod si môžete prečítať náš starší článok o histórii využívania, výskumu a ochrany Malej Fatry - https://www.npmalafatra.sk/ochrana-prirody/historia-ochrany-prirody/