Konferencia Bocian biely na ZŠ vo Varíne

20.06.2017 14:31

Dňa 19.6.2017 sme sa zúčastnili konferencie Bocian biely na pozvanie detí z V.B zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne. Konferencia bola realizovaná v rámci celoslovenského ekovýchovného programu Bocian, ktorý koordinuje Štátna ochrana prírody SR, prostredníctvom svojich organizačných zložiek.

Program konferencie bol bohatý a deti sa naň zodpovedne pripravili. Prezentovali nielen svoje vedomosti o bocianovi, ale aj výsledky pozorovaní hniezda bociana, či vlastného sociologického prieskumu. Oceňujeme inovatívny prístup p. učiteľky Mgr. Zuzany Synákovej ku vzdelávaniu detí, ktoré nielen získali nové vedomosti o bocianovi, ale vybudovali si k tomuto vtáčiemu druhu aj pozitívny vzťah.

Za krásny zážitok deťom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na podobné akcie aj v budúcnosti.

Gabriela Kalašová, 20.6.2017

Program konferencie

Fotogaléria