Jeden týždeň – dva sviatky

23.05.2014 22:44

Tento týždeň nás čakajú hneď dva veľké environmentálne sviatky:

22. mája Medzinárodný deň biodiverzity a o dva dni neskôr 24. mája Európsky deň parkov.

 

Tohoročný Medzinárodný deň biologickej diverzity nesie podnázov Ostrovy biodiverzity. Pod ostrovmi si väčšinou predstavíme len skutočné ostrovy so svojimi výnimočnými rastlinnými a živočíšnymi druhmi, ktoré sa počas dlhých vekov vyvíjali viac menej izolované od okolitého sveta. Dôležité je uvedomiť si, že v súčasnosti aj u nás v Európe, či na Slovensku môžu vzniknúť „ ostrovy“ posledných zvyškov populácií vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Ako vytvárame tieto „ostrovy“ u nás? Napríklad rozširovaním ľudských sídel, stavbou komunikácii a živelným rozvojom rekreačných stredísk.

 

S vytváraním takéhoto ostrovného efektu narastá význam biokoridorov medzi jednotlivými ostrovmi – biocentrami. Na význam biokoridov pre zachovanie mnohých druhov živočíchov je zameraný enviroprogram s názvom: Alpsko – karpatský koridor – Putovanie zvierat bez hraníc, pri ktorom využívame 3D model krajiny.

 

K dvom envirosviatkom sme pre vás pripravili aj ďalšie aktivity:

  • enviroprogram: Ako hora vznikla

  • terénny program: Spoznávame biodiverzitu Národného parku Malá Fatra, spojený s ekoaktivitami na objavovanie živej a neživej prírody, siete života, na vnímanie prírody nielen zrakom, ale aj sluchom a hmatom priamo v Národnom parku Malá Fatra, tvorivosť dostane priestor pri aktivite land art.

Okrem spomínaných aktivít, v priestoroch Správy NP Malá Fatra pokračuje výstava o bocianovi bielom: „Aha deti, čo to letí?“