Jarné uzávery turistických chodníkov

04.03.2017 22:48

Z dôvodu ochrany prírody sa v zmysle Návštevného poriadku NP Malá Fatra a rozhodnutia Krajského úradu ŽP č.2012/1031/Kr zo dňa 31.08.2012, uzatvárajú tri chodníky v období od 1. marca do 15. júna

  1. Medziholie – Veľký Rozsutec - Medzirozsutce
  2. Obšívanka – Malé nocľahy
  3. Vendovka - Malý Kriváň

Viac tu: https://www.npmalafatra.sk/vyuzivanie-uzemia/uzavery-turistickych-chodnikov/

Návštevníci môžu naďalej využívať ostatné turistické chodníky v súlade s návštevným poriadkom a to v období od 1. novembra do 15. apríla (zimné obdobie) v čase od 7. hod. do 18. hod. a v období od 16. apríla do 31. októbra (letné obdobie) v čase od 6. hod. do 21. hod. Uvedené   časové obmedzenie sa nevzťahuje na miesta vyhradené pri jestvujúcich stavbách.

Prečítajte si náš posledný článok k téme - https://www.npmalafatra.sk/news/nocne-pochody-v-narodnom-parku-alebo-ne-dodrziavanie-navstevneho-poriadku/

Ďakujeme že rešpektujete návštevný poriadok národného parku.