Jarné uzávery turistických chodníkov

08.03.2016 08:16

Z dôvodu ochrany prírody sa v zmysle Návštevného poriadku NP Malá Fatra a rozhodnutia Krajského úradu ŽP č.2012/1031/Kr zo dňa 31.08.2012, uzatvárajú tri chodníky v období od 1. marca do 15. júna

  1. Medziholie – Veľký Rozsutec - Medzirozsutce
  2. Obšívanka – Malé nocľahy
  3. Vendovka - Malý Kriváň