Jarné putovanie žiab

08.03.2016 13:29
Príchod jarného obdobia sa nezadržateľne blíži. Svedčí o tom aj prílet prvých sťahovavých vtákov - škorcov, drozdov trskotavých, škovránkov či trasochvostov. V blízkosti vodných plôch, jazierok či menších tokov si svoju lásku prejavujú aj o niečo menej obľúbené živočíchy - žaby. Na pohľad možno nie moc sympatický tvor, ale o to užitočnejší pre človeka. Príroda to vymyslela tak, že aj tie ,,škaredé" zvieratá majú svoje neoceniteľné miesto v ekosystéme. Obojživelníky - žaby sú veľkými požieračmi rôzneho hmyzu či slimákov. Práve záhradkár by mal mať radosť z toho, keď vidí v záhrade ropuchu, za odmenu bude mať kopu skonzumovaných škodlivých slimákov.
V tomto jarnom období sú obojživelníky veľmi zraniteľné na cestných komunikáciách. Toto pomalé zvieratko ťažko dokáže utiecť pred rýchlo sa pohybujúcim autom, takže tieto strety bývajú fatálne. Takéto úseky pracovníci Správy NP každoročne ošetrujú ,,zábranami" proti žabám. Tieto sú nainštalovaná vedľa krajnice cesty tak, aby žaby cez ne nemohli prejsť na cestu. Zábrana zabrzdí migrujúce zvieratko až do príchodu pracovníka Správy NP, ktorý ho vo vedre prenesie bezpečne na druhú stranu cesty.
Takýto úsek sa nachádza aj neďaleko obce Párnica v smere na Zázrivú. V dĺžke približne 200 m z jednej a 50 m z druhej strany cesty je vybudovaná zábrana, ktorá ochráni obojživelníky pred úhynom na ceste. Na druhej strane cesty sa nachádza jazierko, ktoré žaby zo širokého okolia priťahuje. Do jazierka najprv tiahnu v stovkách kusov skokany hnedé, neskôr v pár kusoch aj ropuchy bradavičnaté. 
Prosíme vodičov, aby v tomto úseku spomalili a zbystrili pozornosť, aby se vedeli vyhnúť prípadnej kolízii s obojživelníkom.
Táto jar je zatiaľ pre obojživelníky prajná.Väčšina kontrolovaných lokalít má dostatok vody, takže rastúce žubrienky budú môcť bezpečne opustiť domovské vody.
Obojživelníkom sa dá aj pomerne jednoducho pomôcť vytvorením umelej vodnej plochy. Táto by nemala mať kolmé brehy, najvhodnejšie sú postupne sa zvažujúce o veľkosti aspoň niekoľkých m2. Pokiaľ bude takto jazierko vhodne pripravené, je len otázkou času, kedy sa tam žaby nasťahujú.
Text a foto: Tomáš Flajs