Invázne rastliny okolo nás

07.10.2016 12:19

Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody Varín

pozýva žiakov ZŠ (2. stupeň), SŠ na výstavu

INVÁZNE DRUHY RASTLÍN OKOLO NÁS

v termíne od 10.10. do 11.11. 2016

v priestoroch Správy NP Malá Fatra, Varín

Výstava je súčasťou výukového programu o inváznych rastlinách, v rámci ktorého sa žiaci dozvedia aká je to invázna rastlina, ktoré rastliny sú to a kde ich nájdeme, za akým účelom sa k nám dostali, prečo sú nebezpečné aj pre človeka a ako ich bezpečne odstránime.

Trvanie programu je max 1,5 hod. Súčasťou programu je výstava, prezentácia, aktivity, hry a videá. Objednávanie sa na výstavu s programom sa uskutočňuje telefonicky alebo e-mailom minimálne 5 dní vopred.

Kontakt:

Správa NP Malá Fatra, Škola ochrany prírody Varín, ul. Hrnčiarska 197,013 03 Varín

Tel. 041/507 14 11 , 041/507 14 13, mail: skopvarin@sopsr.sk, www.npmalafatra.sk