Invázne druhy rastlín

23.07.2015 13:58

Jednou z úloh, ktoré plnia pracovníci Správy Národného parku Malá Fatra je aj odstraňovanie inváznych druhov rastlín. Niekedy sa pritom stretávajú aj s nepochopením prihliadajúcich okoloidúcich – pretože invázne druhy rastlín sú im skôr známe ako okrasné a medonosné rastliny, ktoré často vo svojich záhradách sami pestujú a ponúkajú ich takmer všetky záhradníctva. Mohli by tieto zvyčajne nádherne a bohato kvitnúce rastliny predstavovať akékoľvek nebezpečenstvo pre svoje okolie? Odpoveď je áno. Pod krásnou maskou sa totiž skrývajú votrelci, ktorí sú na našom území nepôvodní a ako takí tu nemajú ani prirodzených nepriateľov. Dokážu sa rýchlo adaptovať na nové životné podmienky a výborne v novom prostredí prosperovať – avšak na úkor našich pôvodných druhov rastlín, ktoré z obsadených miest rýchlo vytláčajú. Týmto spôsobom invázne rastliny znižujú druhové bohatstvo našej prírody, čo už aj v súčasnosti predstavuje na mnohých lokalitách vážny problém.

 

Viac informácií o inváznych druhoch si môžete nájsť v brožúrkach na:

https://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php?id=propagacne

 

Na fotografiách – strážca Pavol Žídek, odstraňuje invázny náprstník červený ( Digitalis purpurea), fotografoval: Roald Tretiník