Hlasovanie o víťazný plagát - žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt

03.11.2017 13:31

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR vyhlasuje hlasovanie o víťazný plagát – žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt

  

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach je dlhoročným organizátorom celoslovenského ekovýchovného programu BOCIAN. Hlavnou úlohou programu je  vypracovanie plagátu s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci, ktorý zhotovujú kolektívy žiakov a študentov škôl, alebo aj jednotlivci v mestách a obciach po celom Slovensku, v ktorých sa vyskytuje hniezdo bociana.

Výsledný plagát obsahuje koláž 12 vypracovaných čiastkových úloh, ako napríklad pozorovanie hniezda bocianov (ich prílet, pohyb po okolí, počet mláďat a odlet), súhlas s prihlásením k pobytu, potvrdenie o bezúhonnosti, či ochranársky čin pre bociana.

Žiaci sa úloh zhostili veľmi zodpovedne, každý plagát žiadosti je iný, je na ňom uložené kúsok z každého žiaka. Pri vypracovaní úloh a žiadosti totiž žiaci museli stráviť veľa času, museli preukázať kúsok zo svojho umeleckého či rečníckeho talentu.

Celoslovenské on-line hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom hlasovacieho formulára od 6. novembra do 20. novembra 2017* na web stránke Národného parku Malá Fatra - https://www.npmalafatra.sk/bocian/

(*pozn. Upozornenie! Termín je oproti pôvodnej správe skrátený o 10 dní kvôli tomu, aby mohol byť víťazný plagát vyhlásený na slávnostnom otvorení výstavy v Košiciach)

Plagát, ktorý získa najviac hlasov verejnosti, bude vyhlásený za víťazný plagát a bude označený aj na celoslovenskej výstave Môj sused bocian inštalovanej od 21.novembra 2017 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Jednotlivec, či kolektív víťazného plagátu budú odmenení drobnými vecnými cenami a diplomom.

 

Prehľad zapojených škôl, ktoré vypracovali „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“ za jednotlivé organizačné zložky ŠOP SR.

Správa NP MALÁ FATRA

 • ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, p. učiteľka Z. Synáková, žiaci 6.B
 • ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka M. Fraštiová, žiaci z krúžku mladých prírodovedcov

Správa NP SLOVENSKÝ KRAS

 • ZŠ s VJM Nižný Lánec, p. učiteľka G. Kozmann, kolektív 31 žiakov
 • ZŠ Drienovec, Košice Okolie, p. učiteľka Š. Hricková a K. Bernáthová, žiaci 7. A a 9. A triedy
 • ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice Okolie, p. učiteľka M. Fehérová, 8 žiakov
 • ZŠ s VJM Buzica, p. učiteľky J. Porubszky a Éva Kmecko, 15 žiakov

Správa NP SLOVENSKÝ RAJ

 • ZŠ Komenského, Smižany, p. učiteľka Z. Kubičárová, Júlia Kačenková žiačka 5.A
 • ZŠ Komenského, Smižany, p. učiteľka Z. Kubičárová, Nataša Kolesárová, žiačka 5.A
 • ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves, p. vychovávateľka Ľ. Buňová, 17 žiakov štvrtého oddelenia

Regionálne centrum ochrany prírody PREŠOV

 • ZŠ Demjata, p. učiteľka J. Hrehová, žiaci 1.- 4. ročníka
 • ZŠ Víťaz, p. učiteľka M. Kovaľová Kollárová, žiaci 1.- 4. ročníkaSpracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy