Európsky rangerský kongres 2017

29.05.2017 13:16

Od 9.5. do 12.5.2017 sa v Litoměřiciach v ČR stretli strážcovia (rangeri) chránených území z celej Európy na Európskom rangerskom kongrese (ERC), za účelom vytvorenia Európskej rangerskej asociácie, predstavenia modelov ochrany prírody v jednotlivých krajinách, výmeny vzájomných skúseností, uskutočnenia workshopov zameraných na prácu s mladými ochranármi, na PR manažment, výmenné stáže, na lepšiu propagáciu Medzinárodného dňa rangerov a taktiež aj na lepšiu podporu rodín a pozostalých po strážcoch, ktorí zahynuli pri výkone svojej práce na celom svete. V rámci kongresu sa konali aj terénne exkurzie do okolitých chránených území ako CHKO České stredohorie a NP České Švajčiarsko. Kongresu sa zúčastnilo okolo 150 strážcov z 26 krajín Európy, Austrálie a Izraela.

Mgr. Michal Babnič