Environmentálne významné dni v máji

23.05.2017 19:28

Mesiac máj je bohatý na environmentálne významné dni.

22. máj - Medzinárodný deň biodiverzity

Tento deň je oslavou rôznorodosti života na zemi vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov. Slovo biodiverzita označuje rôznorodosť v rámci druhov, ale aj rozmanitosť ekosystémov. Dohovor o biologickej diverzite je jedným z najdôležitejších dohovorov v oblasti životného prostredia. Zároveň je aj zastrešujúcim dohovorom, pretože sa zaoberá všetkými zložkami životného prostredia, vrátane sociálnych a ekonomických aspektov nášho života.

Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa biologickej diverzity sa budú niesť v duchu "Biodiverzita a trvalo udržateľný turizmus".

Prečítajte si viac v tlačovej správe.

23. máj - Deň karpatských parkov

Spoločnou víziou strán Karpatského dohovoru je presadzovať komplexnú politiku a spoluprácu s cieľom zaručiť ochranu a trvalo udržateľný rozvoj Karpát. Zlepšenie kvality života, posilnenie miestnych hospodárstiev a spoločenstiev a ochrana prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva by mali v Karpatoch ísť ruka v ruke.
Deň Karpatských parkov sa oslavujeme od roku 2010, kedy ho inicioval Svetový fond na ochranu prírody (World Wildlife Fund, WWF).

V súčasnosti  slovenské odvetvie WWF vedie viaceré celoeurópske kampane. Jednou z nich je napr. kampaň ZOSILNITE HLAS PRÍRODY! (Turn up the volume of Nature!)

Trávenie času v prírode, počúvanie jej zvukov a vnímanie rozmanitostí pozitívne pôsobí na naše zdravie a celkovú spokojnosť.

24. máj - Európsky deň prírodných a národných parkov: Klíma sa mení, menia sa parky

Európsky deň parkov organizuje Federácia prírodných a národných parkov v Európe (EUROPARC) od roku 1999, ako pripomenutie prvých deviatich národných parkov vo Švédsku, ktoré vznikli 24. mája 1909. Bolo zorganizovaných veľa rôznych podujatí v chránených územiach a aj mimo nich, ktoré poukazovali na skutočnosť, že chránené územia sú cennou súčasťou európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva.

V súčasnosti má Federácia európskych národných a prírodných parkov vyše 441 členov z 36 krajín vrátane Slovenska, prostredníctvom ktorých je prepojených približne 500 chránených území.

Téma tohtoročného Európskeho dňa parkov KLÍMA SA MENÍ, MENIA SA PARKY poukazuje na fakt, že zmena klímy ovplyvňuje život každého človeka na zemi. Príroda nikdy nebola tak ohrozená - ani taká potrebná - ako predtým.

Prečítajte si viac v tlačovej správe  venovanej obom významným dňom.