Ekoplagát 2017 – informácia pre prihlásených autorov

19.05.2017 13:55

Ekoplagát 2017 – informácia pre prihlásených autorov.

Do súťažnej prehliadky 14. ročníka Ekoplagát Žilina sa  zapojilo 138 autorov z 21 krajín sveta s počtom 259 plagátov.  Zo zaslaných prác postupuje do súťažnej prehliadky 184 plagátov od 95 autorov z 20 krajín. Víťazné plagáty vyberie medzinárodná porota dňa 28.6.2017,  výsledky budú všetkým autorom zaslané mailom, taktiež  budú zverejnené na webstránke https://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/vysledky-2017/ na  Facebooku - https://www.facebook.com/ekoplagat/

Výstava s nainštalovanými plagátmi bude slávnostne otvorená na vernisáži v  Považskej galérii umenia v Žiline dňa 29.6.2017 o 15.00 hod. za účasti zainteresovaných organizácií, veľvyslancov zastúpených krajín,  rôznych inštitúcií z oblasti umenia,  kultúry, samosprávy, škôl a širokej verejnosti. Výstava potrvá až do 27.8.2017.

Vytlačený katalóg zo 14. ročníka podujatia dostanú všetci autori, ktorí boli vybraní do súťažnej prehliadky prostredníctvom pošty, diplomy pre víťazov budú tiež zaslané poštou. PDF verzia katalógu bude zverejnená na stiahnutie na webovej stránke https://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/

Ďakujeme všetkým, ktorí zaslali svoje práce.

Organizátori podujatia

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKOPLAGÁT 2017- Information for the Authors

The 14th year of the Ekoplagát Žilina competition was joined  by 138 authors from 21 countries from all over the world with 259 posters. A total of 184 posters of  95 authors from 20 countries qualified for  the competition.The winning posters will be selected by an international jury on June 28, 2017, the results will be sent to all the authors by electronic mail, and will be published on Facebook - https://www.facebook.com/ekoplagat/ and the website of the Mala Fatra National Park  website. https://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/vysledky-2017/ 

Poster exhibition will be officially launched in Považská Art Gallery in Žilina on June 29, 2017 at 3pm. The launch will be attended by organizations involved, ambassadors of represented countries, self-governing regions, institutions of art and culture,  schools and the general public. The exhibition will be open until August 27, 2017. Printed versions of the Catalogue of the 14th year of the event will be sent to all the authors who were  selected for the competition by post, as well as the diplomas for the winners. PDF version of the Catalogue  will be available for a download at https://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/

We would like to thank all the authors who have participated and sent their piece of art.

Event organisers