Ekoplagát 2014

09.06.2014 13:06

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne, v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline, organizuje už 13. ročník trienále medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia EKOPLAGÁT ´14. Prehliadka kolekcie súťažných plagátov bude vystavená od 30. októbra do 30. novembra 2014, v Považskej galérii umenia v Žiline a nadviaže tak na viac ako tridsaťročnú tradíciu. V priebehu uplynulých desaťročí sa prehliadka plagátov stala celosvetovo známou a medzi tvorcami netrpezlivo očakávanou udalosťou.

Ďalšie informácie týkajúce sa súťažnej prehliadky (štatút, organizačný poriadok, prihlasovací formulár), vrátane organizačných pokynov budú zverejnené na webovej stránke Správy Národného parku Malá Fatra – www.npmalafatra.sk, Štátnej ochrany prírody – www.sopsr.sk, ministerstva životného prostredia SR – www.minzp.sk, v júli.

Víťazný plagát z roku 2011.