Dve úspešné akcie pre verejnosť v mesiaci september

28.09.2015 12:41

Prvá akcia sa uskutočnila v nedeľu 13. septembra 2014 v skanzene v Martine. Podujatie Človek a príroda navštívil, možno aj vďaka vydarenému počasiu, rekordný počet návštevníkov, ktorých prišlo 939.  Okrem výstavy o druhoch európskeho významu Slovenska, sme mali pre nich pripravenú pocitovú skrinku, kvíz o národných parkoch Slovenska a deti si mohli vytvoriť vlastný malý atlas stôp. 

Druhou akciou bola Noc s netopiermi, ktorá sa konala v piatok 18. septembra 2014, pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne, na Malom diele v Žiline. Akciu navštívilo približne 80 návštevníkov. Poďakovanie patrí  lektorke Ing. Ivane Labudíkovej, ktorá im porozprávala o živote netopierov. Deti mali pripravené tvorivé dielne.

Všetkým návštevníkom a organizátorom oboch podujatí ďakujeme.

Gabriela Kalašová

foto: Anna Lovritšová, Gabriela Kalašová

 

Človek a príroda

Noc s netopiermi