Deň Zeme na Správe Národného parku Malá Fatra

18.04.2014 23:20

Dňa 22.apríla 2014 si aj u nás na Správe Národného parku Malá Fatra pripomenieme Svetový deň Zeme. Medzinárodný environmentálny sviatok, ktorý sa po prvýkrát oslavoval už v roku 1970. Podnetom pre jeho vznik bolo uvedomenie si krehkosti a zraniteľnosti našej planéty a zároveň jej neopakovateľnej jedinečnosti v kontraste s narastajúcim dobývaním zdrojov a ničením životného prostredia.

Deň Zeme je príležitosťou aspoň jeden deň v roku prehodnotiť svoj vzťah k Zemi, zodpovedne si odpovedať na otázky: Musím vždy a všade, za každých okolností ísť autom? Vypnem počítač, keď odchádzam z práce? Snažím sa nakupovať tak, aby bolo odpadu čím menej? Triedim vzniknutý odpad? Pomohol/la som miestnej komunite pri čistení studničky, vodného toku alebo pri vysádzaní stromčekov?

Mnohí z nás nemajú pri dnešnom zhone čas zaoberať sa podobnými otázkami, ďalší si na tieto otázky nájdu čas, ale prepadnú ich pochybnosti, čože to pomôže, keď sa dvaja ľudia z desiatich budú správať k prírode a k planéte ohľaduplne, napadne ich tiež ako ničia planétu nadnárodné korporácie, sledujúce len zvyšovanie ziskov. Odpoveďou na tieto pochybnosti môže byť výrok pána Edmunda Burkeho: „ Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, nemá zmysel.“

Častokrát to môžu byť naozaj maličkosti ako odhodiť obal z nášho obľúbeného nápoja či jedla do kontajnera, zobrať si na nákup plátenú tašku, nekupovať alebo aspoň obmedziť kupovanie nápojov v plastových fľašiach, nepodporovať výruby zdravých stromov, zapojiť sa aktívne do čistenia okolia vodných tokov, vyvesiť na záhradke vtáčiu búdku alebo postaviť hmyzí hotel.

Jeden takýto hotel pre hmyzích návštevníkov našej záhrady za Správou Národného parku Malá Fatra sme prichystali aj my:


Foto „hotela“:

Pre materské školy, základné školy a špeciálnu základnú školu chystáme pri príležitosti Dňa Zeme prednášky o rôznych problémoch, ktoré trápia našu Zem. V prednáškach sa budeme venovať problematike vôd a mokradí, odpadov a spomenuté budú aj živočíchy, ktoré obývajú našu planétu spolu s nami. Všetky pripravované prednášky budú doplnené zaujímavými aktivitami, ktoré budú smerovať k hlavnému posolstvu prichádzajúceho sviatku – „Každý deň by mal byť pre nás Dňom Zeme.“