Deň Zeme 22.4.

08.04.2015 14:39

História Dňa Zeme sa začala písať v roku 1970 v USA, kedy senátor Gaylord Nelson poveril študenta Harvardovej univerzity Denisa Hayesa organizáciou série environmentálnych protestných stretnutí a výukových programov s cieľom podporiť environmentálne hnutie po celých Spojených štátoch. Prvý Deň Zeme bol úspešný a v Spojených štátoch viedol okrem iného k založeniu Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia a k prijatiu Zákona o čistote ovzdušia, Zákona o čistote vody a Zákona o ohrozených druhoch.

V nasledujúcich rokoch sa iniciatíva Dňa Zeme postupne rozšírila aj do zahraničia. V roku 1990, Denisa Hayesa opäť požiadali o zorganizovanie environmentálnej kampane, tentokrát na globálnej úrovni. Na celom svete sa podarilo zmobilizovať asi 200 miliónov ľudí, v 141 krajinách. Akcia viedla k naštartovaniu iniciatív zameraných na recykláciu a tiež pomohla pripraviť svetovú verejnú mienku na Summit Zeme v Rio de Janeiro, organizovaný o dva roky neskôr, pod hlavičkou Organizácie spojených národov.

Miléniový Deň Zeme, v roku 2000, bol tematicky zameraný na globálne otepľovanie a čisté energie, a svoje akcie počas neho usporiadalo asi 5000 environmentálnych skupín z rekordných 184 krajín sveta.

V súčasnosti dokáže tento sviatok osloviť viac ako jednu miliardu ľudí po celom svete. Environmentálne organizácie a zoskupenia sa prostredníctvom rôznych podujatí usilujú poukázať na devastáciu životného prostredia na Zemi, hľadať cesty na zmiernenie dopadov nášho rozvoja a snažia sa nabádať ľudstvo k dôslednejšiemu uplatňovaniu zelených stratégií v praxi.

Škola ochrany prírody vo Varíne pri príležitosti Svetového dňa Zeme uskutoční niekoľko prednášok zameraných najmä na vodu, ktorej nedostatok ale aj nadbytok výrazne ovplyvňuje život na našej planéte.

Spracovala: E. Kružliaková

Zdroje: www.denzeme.cz; www.earthday.org.


Zdroj: https://quotespoemsmessages.com