Deň Zeme 2017

21.04.2017 17:21

Deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla.

Práve 22. apríla 1970  ekológovia v USA, ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme.

Tohtoročná téma Dňa Zeme je ENVIRONMENTÁLNA A KLIMATICKÁ GRAMOTNOSŤ.

Cieľom je zabezpečiť, aby každý študent na celom svete, ktorý vyštudoval vysokú školu, bol environmentálne a klimaticky gramotný občan, pripravený konať a byť hlasom pre zmenu. Ale netýka sa to len študentov vysokých škôl, treba vychovávať a vzdelávať i žiakov základných škôl, či deti materských škôl tak, aby sa oni sami mohli potom uvedomele angažovať v rámci komunít, naučiť ich praktiky ako sa zapájať do života verejnosti.

Zmena klímy je dôležitou globálnou otázkou, ktorá sa týka každého z nás. Naša Zem je v našich rukách.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy a propagácie

Prečítajte si viac v našej tlačovej správe.