Deň Zeme 2016

18.04.2016 13:34

Deň Zeme 2016 - Stromy pre Zem

Deň Zeme je viac ako len jeden deň, 22. apríla. Tento rok oslavujeme už  46. ročník. Každý deň poďme robiť pre nás malé, ale pre Zem veľké veci.

Tohtoročná téma Dňa Zeme je Stromy pre Zem.

Skupina EARTH DAY network vyzýva verejnosť, aby im pomohla dosiahnuť jeden z ich doteraz najambicióznejších cieľov a to v priebehu nasledujúcich piatich rokov, k 50. výročiu Dňa Zeme v roku 2020, vysadiť 7,8 miliardy stromov! Jeden strom za každého človeka na planéte.

Táto iniciatíva bude mať významný a merateľný vplyv na Zem a bude slúžiť ako základ pre čistejšiu a zdravšiu planétu pre všetkých.

Čučoriedková smrečina v PR Paráč, Foto: A. Dobošová

 

Prečo stromy?

Naša planéta v súčasnej dobe stráca ročne 15 miliárd stromov, čo predstavuje rozlohu 48 futbalových ihrísk každú minútu.

Stromy pomáhajú v boji proti klimatickým zmenám. Stromy absorbujú prebytočný a škodlivý CO2 z našej atmosféry. Približne 96 stromov ročne absorbuje množstvo CO2 produkovaného jednou osobou.

Pomáhajú nám dýchať čistý vzduch. Stromy tiež pohlcujú prach a znečisťujúce plyny, ako sú oxidy dusíka, amoniak, oxid siričitý a ozón, a filtrujú aj pevné častice zo vzduchu tým, že ich zachytávajú na listy a kôru.

Ochraňujú biodiverzitu. Výsadbou vhodných stromov môžeme pomôcť proti strate a úbytku rastlinných a živočíšnych druhov. Rozdielna štruktúra a druhové zloženie lesa v jednotlivých vývojových štádiách sú dôležité pre zachovanie druhovej rozmanitosti.

Podporujú spoločenstvo a spôsob ich obživy. Výsadba stromov pomôže komunitám dosiahnuť dlhodobú ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť a poskytne im potravu, energiu a príjem. Niektoré štúdie dokumentovali, že v školách s lesným porastom sa znížil výskyt astmy a ochorenia pľúc žiakov a výsadba stromov tiež pomohla žiakom s poruchou sústredenia, koncentrovať sa na dlhší čas. Zároveň vysádzanie stromov má aj priamy vplyv na zníženie trestnej činnosti, zvyšuje sociálnu súdržnosť a má ďalší rad sociálnych a psychologických výhod.

Pridaj sa a zasaď strom!

Správy národných parkov, chránených krajinných oblastí a regionálne centrum ochrany prírody pripravili k oslavám Dňa Zeme pre školy i verejnosť širokú škálu podujatí.

Prehľad pripravovaných akcií  nájdete TU.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy


Zdroj: https://www.earthday.org/earth-day

https://www.earthday.org/take-action/#sthash.h15cUvPz.dpuf

www.EarthDay.net