Deň otvorených dverí

03.11.2014 21:56

Počas Týždňa vedy a výskumu na Slovensku sme opäť pripravili pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl

 

Deň otvorených dverí“

na Správe Národného parku Malá Fatra. Uskutoční sa dňa 10. novembra 2014 v priestoroch Správy NP MF, Hrnčiarska 197, Varín, v čase od 10:00 do 14:00 hod.

V tento deň budú mať žiaci možnosť stretnúť sa s profesionálnymi ochrancami prírody a dozvedieť sa viac o ich práci v teréne.

Témy: Envirovýchova, Práca strážcu chráneného územia, Starostlivosť o zranené živočíchy a vtáčia kriminalita, Hory – lesy.

Prednášky budú 4 so začiatkom o 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00. hod. Medzi prednáškami bude 15 minútová prestávka, počas ktorej sa pripraví ďalší prednášajúci.

Svoju účasť, prípadne aj otázky k niektorej téme nám, prosím, záväzne nahláste do

7. novembra 2014 do 12:00 hod.

 

Kontakty: Ing. Erika Kružliaková, č.t.: 041/507 14 13, erika.kruzliakova@sopsr.sk

Z organizačných dôvodov a pre veľký záujem sú prednášky limitované na jednu vyučovaciu hodinu (45 min) s počtom do 30 žiakov. Za pochopenie ďakujeme.

Akcia nie je spoplatnená.

 

Na vašu návštevu sa teší kolektív pracovníkov Správy NP Malá Fatra vo Varíne.