Deň otvorených dverí 2016

02.11.2016 09:41

Správa Národného parku Malá Fatra Vás pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku pozýva na

„Deň otvorených dverí“,

ktorý sa skutoční dňa 7. novembra 2016 v priestoroch Správy NP MF, Hrnčiarska 197, Varín, v čase od 9:00 do 14:00 hod formou 45 minútových prednášok pre vopred prihlásené kolektívy.  

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl je pripravený cyklus prednášok s odbornými pracovníkmi a strážcami národného parku, v rámci ktorých sa žiaci dozvedia zaujímavosti o ich práci v teréne, o výskume a praktickej starostlivosti o živočíchy.

Témy prednášok sú nasledovné:

  • Rehabilitácia živočíchov
  • Medveď hnedý
  • Ochrana prírody v NP Malá Fatra
  • Akustický monitoring sov v NP Malá Fatra
  • Práca rangera v NP Malá Fatra
  • Lesy NP Malá Fatra
  • Dravé vtáky Slovenska

Prednášky budú prebiehať súbežne v dvoch zasadačkách so začiatkom o 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00. hod. Medzi prednáškami bude 15 minútová prestávka.

Z organizačných dôvodov a pre veľký záujem sú prednášky limitované na jednu vyučovaciu hodinu (45 min) s počtom do 30 žiakov (jedna trieda). Každá trieda sa môže prihlásiť len na jednu prednášku. Za pochopenie ďakujeme. Prednášky nie sú spoplatnené.

Svoju účasť (prípadne aj otázky k niektorej téme) nám, prosím, záväzne telefonicky nahláste v dňoch od 2. novembra 2016 do 4. novembra 2016 do 12:00 hod.

Kontakt: Ing. Kalašová, Mgr. Badurová,  č. t: 041/507 14 13

https://www.npmalafatra.sk/

Vo vestibule Správy NP Malá Fatra je  zároveň inštalovaná výstava o inváznych druhoch rastlín v SR, ako aj práce detí zapojených do programu Medveď hnedý – kráľ zvierat.

Na vašu návštevu sa teší kolektív pracovníkov Správy NP Malá Fatra vo Varíne.