Deň otvorených dverí 2016 - pohľad späť

18.11.2016 12:29

Dňa otvorených dverí na Správe NP Malá Fatra, ktorý sa konal 7.11.2016 sa zúčastnilo celkovo 136 žiakov z piatich škôl z blízkeho okolia. Konkrétne siedmaci zo ZŠ Varín a ZŠ Gbeľany, deviataci zo ZŠ Belá, ôsmaci zo ZŠ Dolná Tižina a kolektív stredoškolákov zo SOŠ poľnohospodárskej v Žiline.

Tešíme sa na budúci ročník tejto vydarenej akcie.