Deň otvorených dverí 2015

28.10.2015 11:06

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sme aj tento rok pripravili

„Deň otvorených dverí“,

ktorý sa skutoční dňa 9. novembra 2015 v priestoroch Správy NP MF, Hrnčiarska 197, Varín, v čase od 9:00 do 14:00 hod.

V tento deň sme pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl pripravili cyklus prednášok s odbornými pracovníkmi a strážcami národného parku, v rámci ktorých sa žiaci dozvedia viac o ich práci v teréne, o výskume a praktickej starostlivosti o živočíchy.

Témy prednášok sú nasledovné: starostlivosť o zranené živočíchy, ochrana netopierov, šelmy, dravce, stráž prírody.

Prednášky budú so začiatkom o 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00. hod. Medzi prednáškami bude 15 minútová prestávka.

Svoju účasť, prípadne aj otázky k niektorej téme nám, prosím, záväzne telefonicky  nahláste do 6. novembra 2014 do 12:00 hod.

Kontakt: Ing. Kalašová, Mgr. Badurová,  č. t: 041/507 14 13

https://www.npmalafatra.sk/

       

Z organizačných dôvodov a pre veľký záujem sú prednášky limitované na jednu vyučovaciu hodinu (45 min) s počtom do 30 žiakov (jedna trieda). Za pochopenie ďakujeme. Prednášky nie sú spoplatnené.

Vo vestibule Správy NP Malá Fatra bude zároveň inštalovaná posterová prezentácia Záchrannej stanice a Ekocentra v Zázrivej na tému „Záchrana ranených, slabých alebo inak indisponovaných voľne žijúcich živočíchov“.

Na vašu návštevu sa teší kolektív pracovníkov Správy NP Malá Fatra vo Varíne.