Deň otvorených dverí 2014

23.11.2014 23:14

Ďalší ročník Dňa otvorených dverí na Správe NP malá Fatra je za nami.

 

Počas Týždňa vedy a výskumu na Slovensku sme pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl, pripravili „Deň otvorených dverí.“ Konal sa hneď začiatkom týždňa - v pondelok, 10. 11. 2014.

V čase od 9: 30 do 14: 30 sa záujemci z radov základných škôl a jednej strednej školy, stretli s pracovníkmi Správy NP Malá Fatra a formou prednášok, ale aj rozhovorov sa dozvedeli viac o terénnej práci ochranárov, činnosti chovnej stanice vo Varíne, chránených živočíchoch a pri hre si vyskúšali, aké je to, byť v úlohe dravého vtáka a v úlohe jeho koristi.

Počas „Dňa otvorených dverí“ sme sa venovali aj téme odpadov, nakoľko je to problém, s ktorým sa boríme neustále a ktorý, ani v chránených územiach, nie je na ústupe. Skôr naopak. Aj preto sa snažíme dostať do povedomia verejnosti vo vzťahu k odpadom aspoň nasledovné: „ Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne.“

Za Vašu návštevu Vám ďakuje kolektív pracovníkov Správy NP Malá Fatra.