Dažďové záhrady

27.03.2015 20:08

Dňa 25.3.2015 sme sa zúčastnili podnetnej konferencie, ktorú ako jeden z výstupov projektu, organizovala Základná škola Námestie mladosti, na sídlisku Hájik v Žiline.

Náš záujem o konferenciu vzbudil už jej samotný názov : „Dažďová záhrada – miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy a relax.“

Dôležitosť podobných projektov rastie spolu s tým, ako si my ľudia uvedomujeme prepojenie medzi zmenami klímy a naším životným štýlom. Rôzne výkyvy počasia od náhleho oteplenia ( ktorému sa skôr potešíme) cez - na naše pomery dlhotrvajúce suchá ( čo nás tiež veľmi netrápi, kým nám stačí otočiť vodovodným kohútikom a voda tečie), až po prívalové dažde, ktoré spôsobia lokálne povodne a tie nás už prinútia zastaviť sa a rozmýšľať, ako im predchádzať.

Jednou z odpovedí na stále častejšie sa opakujúce suchá nasledované prudkými dažďami je zadržať vodu tam, kde spadne. Základná škola na sídlisku Hájik sa rozhodla vytvoriť dažďovú záhradu, ktorá bude zachytávať dažďovú vodu zo školského pozemku do retenčného jazierka, čím sa zníži odtok dažďovej vody do kanalizácie ( kanalizácia počas obrovských lejakov nestačí odvádzať veľké množstvo vody) a zároveň sa zlepší mikroklíma okolia školy, zvýši sa podiel zelene a podporí biodiverzita. Nezanedbateľná je aj estetická

a výchovno – vzdelávacia funkcia takto zmeneného priestoru.

Držíme palce realizátorom dažďovej záhrady na Hájiku a budeme veľmi radi, ak sa stanú inšpiráciou nielen pre ďalšie školy, ale pre každého, kto sa rozhodne vybudovať na svojom pozemku dažďovú záhradu. Lebo viac dažďových záhrad znamená viac zachytenej vody v krajine, zmiernenie sucha a nežiadúcich dôsledkov prívalových dažďov.

 

Spracovala: E.Kružliaková,

Zdroj: príspevky účastníkov konferencie, https://kravcik.blog.sme.sk/c/317108/Urob-si-vlastnu-dazdovu-zahradu-a-ozdrav-si-klimu-v-roku-2013.html., obrázok – tamtiež.