Čo nového na Šujskom rašelinisku?

23.05.2014 22:39

Krásne sa nám obnovuje biotop slatiny s vysokým obsahom báz na ploche, kde sme minulý rok brigádovali s výdatnou pomocou mimovládnej organizácie Prales, s prispením dobrovoľníkov z radov študentov aj pracujúcich, pomohli milovníci vážok aj členovia stráže prírody. Sme im vďační a iste ich výsledok ich práce poteší.

Minulý týždeň v daždi a chlade študenti bakalárskeho štúdia stráž prírody na Žilinskej univerzite pomohli odstrániť posledné zvyšky kôp dreva po výruboch. Aj keď sa zdalo, že by mohli ostať, postupne prerastali výmladkami krovín a burinami.

Tento týždeň 22.5.2014 boli pracovníci správy na  likvidovať výmladky vŕb, krušiny jelšovej a ďalších agresívnych krovín.

A. Dobošová