Človek a príroda 2015

07.09.2015 08:41

Jedenásty raz sa stretneme pri poznávaní neživej a živej prírody v Múzeu slovenskej dediny Martin Jahodnícke háje. Na podujatie Človek a príroda pozývame návštevníkov v nedeľu 13. septembra 2015 od 10.00 do 16.00 h.

Pracovníci Národného parku Malá Fatra priblížia významné rastliny a živočíchy formou výstavy Druhy európskeho významu na Slovensku. Návštevníci na nej uvidia dermoplastické preparáty živočíchov a zábavnou formou sa dozvedia o krásach a zaujímavostiach našich 9 národných parkoch. V bloku Príroda všetkými zmyslami si môžu malí aj veľkí vyskúšať pocitovú skrinku, vyrobiť si praktický atlas stôp zvierat a zúčastniť sa ekohier.

Súčasťou podujatia sú ďalšie zaujímavé aktivity, pozrite si tlačovú správu.

Tlačová správa na stiahnutie.