Brehuľa - zlepšenie hniezdnych možností

21.04.2017 09:37
Medzi zaujímavé, ale veľmi zriedkavé druhy Malej Fatry bez pochýb patrí aj brehuľa hnedá (Riparia riparia).

 Autor ilustračné foto: Dûrzan cîrano – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10290907

Druh je ohrozený najväčšou mierou pre svoje hniezdne požiadavky. Ako už jej meno hovorí - brehuľa, hniezdi teda v strmých hlinitých, či jemných štrkovo - piesočnatých brehoch v blízkosti stojatých či tečúcich riek. V minulosti, keď rieky a potoky meandrovali, míňali svoju prirodzenú hybnú silu v premene brehov, ktoré obrusovali ich vody, bol dostatok strmých, vymytých brehov. V týchto brehoch si brehuľa s radosťou vyhlbuje svoje aj pol metra dlhé tunely na konci ktorých má hniezdnu komôrku. Dnes sú už rieky zviazané pevnými brehmi či betónovými hrádzami a neponúkajú tak hniezdnu možnosť brehuliam.
 
Brehuľa má čoraz väčší problém nájsť vhodné miesto na hniezdenie. Na území NP Malá Fatra evidujeme len 2 miesta, kde tento malý, lastovičke príbuzný, vtáčik hniezdi. Vidieť ju môžeme v okolí Šútova v okolí starého lomu a v Párnici - Dierovej. Práve druhá spomenutá lokalita bola túto jar pre brehule technikou upravená. Celá plocha bola už takmer úplne zakrytá náletom drevín, steny boli upadnuté, nízke. Správa NP sa preto rozhodla osloviť vlastníkov a s pomocou sponzorov skúsiť pomôcť brehuli. Počas poslednej sezóny v stene hniezdilo už len asi  7 párov brehulí, v minulosti lokalitu využívalo aj 40 párov vtákov. Dreviny, ktoré pod strmou stenou rástli a znemožňovali voľný prílet vtákom boli odstránené, steny boli upravené bagrom do ich približnej pôvodnej výšky.  Vznikla tak ,,staro nová" hniezdna plocha. Jemný odstránený vápenec bol technikou upravený do nízkej terasy s využitím čo najväčšieho priestranstva. Treba spomenúť, že v dierach, ktoré si brehule hĺbia, slúžia aj sýkorke veľkej, sýkorke belasej, vrabcom poľným, či trasochvostom horským.

Pevne veríme, že brehuliam sa naša snaha zapáči a znova bude v hojnejšom počte hniezdiť.
 
Text a foto: Tomáš Flajs, S NP MF

Pozrite si fotodokumentáciu.


Stav lokality pred zásahom


Odsraňovanie náletov drevín.


Odsraňovanie náletov drevín.


Stav pred bagrovaním po odstránení náletov.Bagrovanie.


Stav lokality po zásahu.