53. celoslovenský tábor ochrancov prírody Belá

28.07.2017 12:41

V dňoch 9.– 14.júla 2017 sa v areáli kempingu Belá – Nižné Kamence uskutočnil 53. celoslovenský tábor ochrancov prírody, ktorý organizoval Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny - Ústredný výbor v Prievidzi, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom  Mikuláši v spolupráci so ŠOP  SR – Správou NP Malá Fatra vo  Varíne a Obecným úradom v Terchovej.

Cieľom tábora bolo oboznámiť sa s prírodnými a historickými hodnotami NP Malá Fatra a prispieť k získaniu nových odborných poznatkov o tomto území.

V nedeľu 9.7.2017 prebehlo slávnostné otvorenie tábora za účasti riaditeľa Správy NP Malá Fatra. Priebežne počas celého podujatia pracovníci Správy NP Malá Fatra viedli exkurzie a realizovali podvečerné prednášky. Predposledný deň boli pripravené ekohry pre deti.

Pozrite si priloženú fotodokumentáciu. Foto: RNDr. Oľga Removčíková