Zoznam pracovníkov

RNDr. Michal Kalaš riaditeľ Správy NP Malá Fatra, michal.kalas@sopsr.sk, tel: 041 507 14 12, mob: +421 903 298 130

Dagmar Papalová techn.- administratívny pracovník, dagmar.papalova@sopsr.sk, tel: 041 569 23 11, 041 507 14 11, mob: +421 903 298 140

 
Oddelenie starostlivosti o chránené časti prírody a krajiny

Ing. Ján Kicko PhD. - vedúci oddelenia, zoológ, jan.kicko@sopsr.sk, tel: 041 507 14 16, mob: +421 911 390 130

Mgr. Jozef Limánek - botanik, jozef.limanek@sopsr.sk, tel: 041 507 14 19, mob: +421 903 298 139

Ing. Peter Cáder - lesník, peter.cader@sopsr.sk, tel: 041 507 14 18, mob: +421 903 298 132

Ing. Martin Hatala - zoológ, martin.hatala@sopsr.sk, tel: 041 507 14 18, mob: +421 903 298 135

Ing. Lucia Sibilová - krajinár, lucia.sibilova@sopsr.sk, tel: 041 507 14 16, mob: +421 903 298 133

Ing. Pavol Toman - poľnohospodár, pavol.toman@sopsr.sk, tel: 041 507 14 21, mob: +421 903 298 138

 
Škola ochrany prírody

skopvarin@sopsr.sk

Ing. Gabriela Kalašová - environmentálna výchova, gabriela.kalasova@sopsr.sk, tel: 041 507 14 13, mob: +421 911 011 426

ŠOP SR, pracovisko Varín

Mgr. Alena Badurová - environmentálna výchova, alena.badurova@sopsr.sk, tel: 041 507 14 13, mob: +421 903 298 131

Ing. Miriam Balciarová - environmentálna výchova, miriam.balciarova@sopsr.sk, tel: 041 507 14 14, mob: +421 903 298 407

 

Oddelenie strážnej služby

Mgr. Michal Babničvedúci oddelenia, strážca, michal.babnic@sopsr.sk, Tel: 041 507 14 17, mob: +421 903 298 137

Mgr. Tomáš Flajs - strážca, tomas.flajs@sopsr.sk, tel: 041 569 23 17, mob: +421 903 298 136

Roald Tretiník - strážca, roald.tretinik@sopsr.sk, tel: 041 507 14 17, mob: +421 903 298 142

Bc. Pavol Žídek - strážca, pavol.zidek@sopsr.sk, tel: 041 507 14 11, mob: +421 903 298 141

Ing. Anna Malátková - strážca, na MD