13. ročník trienále EKOPLAGÁT´

Súťažná prehliadka vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia

 

(English version of the notice can be downloaded   here  .)

 

 


Usporiadateľ:

Štátna ochrana prírody SR

Správa Národného parku Malá Fatra Varín

Karpatská iniciatíva pre mokrade


Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR

Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline

 

Toto podujatie podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

 

Výstava: 30. október 2014 – 30. november 2014

Považská galéria umenia v Žiline


Termín uzávierky na zasielanie plagátov: 10. september 2014

 

Prvá medzinárodná prehliadka Ekoplagát sa konala v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 1978 ako prvé regulárne medzinárodné podujatie svojho druhu na svete.

Ekoplagát Žilina v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia. Ekoplagát Žilina má kultúrne, spoločenské a výchovné opodstatnenie ako jedna z významných medzinárodných aktivít, ktorá smeruje k pozdvihnutiu záujmu verejnosti o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi.

Informácie o predchádzajúcom ročníku nájdete tu: https://www.npmalafatra.sk/skola-ochrany-prirody/ekoplagat/a2011/

 

Účastníci:

profesionálni dizajnéri, výtvarníci, kolektívy autorov, agentúry, environmentálne organizácie a inštitúcie a študenti umeleckých škôl

 

Účastnícky poplatok: žiadny

 

Ocenenia: Medzinárodná porota udelí ceny v poradí:

 

Hlavná cena Ekoplagát Žilina 2014

  1. cena Ekoplagát Žilina 2014

  2. cena Ekoplagát Žilina 2014

  3. cena Ekoplagát Žilina 2014

 

Súčasťou cien sú diplomy. Okrem toho môžu byť mimo štatútu udelené čestné uznania poroty a ceny zainteresovaných organizácií.

 

Oficiálne jazyky: slovenčina, angličtina

 

 

Podmienky účasti pre tento ročník Ekoplagátu stanovuje štatút a súťažný poriadok.

 

Štatút a súťažný poriadok obsahuje zmeny, pozorne si ich prečítajte!

Note changes in the Covenant and Contest rules!

Dokumenty na stiahnutie / downloadable documents

ŠTATÚT (REGULATIONS)

SÚŤAŽNÝ PORIADOK  (CONTEST RULES) EKOPLAGÁT´14

PRIHLÁŠKU (ENTRY FORM)

ŠTÍTKY na diela (POSTER LABEL)

 

Kontakt:

Správa Národného parku Malá Fatra

Hrnčiarska 197

013 03 Varín
Slovakia

 

tel: +421 (0)41 569 2311, 507 1413

fax: +421 (0)41 507 14 15

e-mail:

ssnpmf@sopsr.sk;

alena.badurova@sopsr.sk,

miriam.balciarova@sopsr.sk

erika.kruzliakova@sopsr.sk

 

Kontaktné osoby:

Ing. Miriam Balciarová

Mgr. Alena Badurová

Ing. Erika Kružliaková