Vyhodnotenie.

Anketu sme vyhodnotili 8.10.2017 o 13:00 po týždni pri počte 170 respondentov. Veľmi pekne ďakujeme, nečakali sme až takýto záujem.

Naďalej však môžete anketu vypĺňať. Budeme to priebežne vyhodnocovať.

Dostali sme množstvo zaujímavých podnetov, návrhov i povzbudení. Anketou zisťujeme len predbežný záujem o tento typ vzdelávania, či ho vôbec zaradíme do našej ponuky. Akreditácia takéhoto programu je totiž zdĺhavá, náročná na čas i financie.

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste tomuto prieskumu venovali a venujete.

Tím Školy ochrany prírody.

Anketa pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ.

Prieskum záujmu učiteľov o akreditovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania. Cieľom programu by bolo rozvíjanie kvalifikácie pedagógov v oblasti environmentálnej výchovy a výchovy k ochrane prírody, biodiverzity a životného prostredia.