Ľudia

Anna Dobošová

Pri príležitosti odchodu našej dlhoročnej kolegyne Hanky Dobošovej do dôchodku, sme pripravili rozhovor, ktorý  priblížuje jej prácu (nielen) na Správe NP Malá Fatra.  Pozrite si aj Hankinu fotogalériu. Hanke spolu so všetkými kolegami želáme do ďalšej životnej etapy mnoho zdravia, elánu...

Fotogaléria: Hanka Dobošová