Výukové programy pre školy

O programoch všeobecne platí:

 • realizujú sa najmä  priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra, podľa dohody aj vo vašej škole alebo v teréne
 • programy sa realizujú najmä v priebehu pracovných dní, v prípade záujmu aj cez víkendy
 • výukový program trvá od 60 min do 3 hod – v závislosti od vašich požiadaviek
 • optimálny počet detí na terénnom programe je 20 (1 trieda), v prípade väčšieho počtu detí sa vytvoria 2, prípadne viac skupín
 • doprava na výukové programy je individuálna
 • počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa využíva pre výchovno-propagačné aktivity ŠkOP (škola zabezpečí informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií, prípadne nás vopred upozorní že takýto súhlas nemá)
 • výkon pedagogického dozoru počas trvania programu  zabezpečuje škola (v zmysle §8 vyhlášky  Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole a i.)
 • programy v školskom roku 2016/2017 nie sú spoplatnené

Objednávanie výukových programov - aktivít sa uskutočňuje minimálne 7 dní vopred:

 • telefonicky na čísle 041/507 14 13 
 • mailom na adrese skopvarin@sopsr.sk

Na stiahnutie:

NOVINKY V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

Nové výukové programy:

 • PRÍBEHY MEDVEDICE FATRY (MŠ) - formou príbehu nám medvedica Fatra porozpráva svoj život počas roka, deti priraďujú obrázky z príbehu na plátno, prostredníctvom aktivity „Už som veľká, čo ma mama naučila“ sa deti naučia rozpoznať zodpovedné a nezodpovedné správanie človeka, v prezentácii si ukážeme odchyt a nasadenie obojku medvedici Fatre, zatancujeme si Medveďku daj labku, prípadne zrealizujeme iné doplnkové aktivity.
 • VTÁČI ŽIVOT  (1. - 5. ročník ZŠ) -  podľa čoho spoznáme vtáky, čo vyjadrujú hlasy vtákov a vtáčie bingo,  hniezdenie a druhy hniezd, prečo sa vtáky sťahujú a  čo ich ohrozuje, vtáčia kriminalita a ako im môžeme pomôcť, tému doplnia rôzne videá.
 • TAJOMSTVO LESA  (1. - 9. ročník ZŠ) – odhalíme, čo je les, význam lesa, uskutočníme aktivitu zdravý les je veľká rodina, započúvame sa do zvukov lesa v podobe aktivity lesné bingo a iné.
 • MEDVEĎ KRÁĽ ZVIERAT (5. – 9. ročník ZŠ, SŠ) – v prezentácii sa dozvieme o evolúcii a druhoch medveďov, o živote medveďa hnedého, oboznámime sa z metódami výskumu, venujeme sa téme medveď a človek, medveď v umení, histórii, tému doplnia rôzne videá
 • EXKURZIA TERCHOVÁ – ŠÍPKOVÁ (ZŠ, SŠ) – terénny program - začíname a končíme v osade Šípková, počas trasy spoznávame stromy, rastliny mokradí a lúk, les, vodné živočíchy, architektúru a kedysi používané náradie, navštívime rodisko J. Janošíka.
Dlhodobé výukové programy:

Programy prebiehajú počas celého školského roka a sú určené pre aktívne skupiny, ktoré formou samostatnej práce získavajú  potrebné vedomosti. Programy sú stanovené pre všetky vekové kategórie, náročnosť si prispôsobuje pedagóg. Prihláseným skupinám zašleme manuál ku programom. Na konci školského roka programy vyhodnotíme a najaktívnejšie kolektívy odmeníme.

 1. PUSTOVKA – MALÝ DRAVEC VO VEĽKOM MESTE  - program približuje život sokola myšiara –  ľudovo zvaného „pustovka“, ktorý žije v tesnej blízkosti ľudských obydlí. Hlavnou úlohou je vyhľadanie a pozorovanie hniezda sokola. Účastníci programu okrem poznatkov o tomto dravcovi, získajú praktické skúsenosti o metódach výskumu a sledovania vtákov. Ťažisko programu prebieha v mesiacoch marec až jún, účasť v programe je potrebné nahlásiť najneskôr do 30. 1. 2017!

Stiahnite si   informáciu ku programu a prihlasovací formulár.  

Vyhodnotenie nultého ročníka programu PUSTOVKA nájdete tu  http://www.npmalafatra.sk/news/vyhodnotenie-pustovka-maly-dravec-vo-velkom-meste-za-sezonu-2016/

 1. MEDVEĎ HNEDÝ – KRÁĽ ZVIERAT – program zameraný na našu najväčšiu šelmu, ktorá je v súčasnej dobe ostro sledovaná médiami. Osveta je jednou z ciest, ktorá vedie k minimalizácii konfliktov. V duchu motta „bojíme sa len toho, čo nepoznáme“ sa účastníci programu dozvedia viac o živote medveďa. Súčasťou programu je možnosť výberu z rôznych aktivít, ako napríklad tvorivé dielne, literárne či výtvarné aktivity, beseda, terénna exkurzia, či výstava plyšových medveďov. Práce z tvorivých dielní budú vystavené vo vestibule Správy NP Malá Fatra.  Do programu sa treba nahlásiť v termíne najneskôr do 30. 9. 2016! 

Stiahnite si informáciu ku programu a prihlasovací formulár.

Vyhodnotenie nultého ročníka programu MEDVEĎ HNEDÝ – KRÁĽ ZVIERAT nájdete tu http://www.npmalafatra.sk/news/vyhodnotenie-programu-medved-kral-zvierat-za-sk-rok-2015-2016/