Zoznam pracovníkov

RNDr. Michal Kalaš – riaditeľ Správy NP Malá Fatra

michal.kalas@sopsr.sk

tel: 041 507 14 12

mob: +421 903 298 130


Dagmar Papalová – techn. - administratívny pracovník

dagmar.papalova@sopsr.sk

tel: 041 569 23 11

041 507 14 11

mob: +421 903 298 140

 

Oddelenie starostlivosti o chránené časti prírody a krajiny

Ing. Ján Kicko PhD. - vedúci oddelenia, zoológ

jan.kicko@sopsr.sk

tel: 041 507 14 16

mob: +421 911 390 130

 

Mgr. Jozef Limánek - botanik

jozef.limanek@sopsr.sk

tel: 041 507 14 19

mob: +421 903 298 139

 

Ing. Peter Cáder - lesník

peter.cader@sopsr.sk

tel: 041 507 14 18

mob: +421 903 298 132

 

Ing. Martin Hatala - zoológ

martin.hatala@sopsr.sk

tel: 041 507 14 18

mob: +421 903 298 135

 

Ing. Lucia Sibilová - krajinár

lucia.sibilova@sopsr.sk

tel: 041 507 14 16

mob: +421 903 298 133

 

Ing. Pavol Toman - poľnohospodár

pavol.toman@sopsr.sk

tel: 041 507 14 21

mob: +421 903 298 138

 

Škola ochrany prírody

skopvarin@sopsr.sk

 

Mgr. Alena Badurová - environmentálna výchova

alena.badurova@sopsr.sk

tel: 041 507 14 13

mob: +421 903 298 131

 

Ing. Miriam Balciarová - environmentálna výchova

miriam.balciarova@sopsr.sk

tel: 041 507 14 14

mob: +421 903 298 407

 

Ing. Gabriela Kalašová - environmentálna výchova

gabriela.kalasova@sopsr.sk

tel: 041 507 14 13

mob: +421 911 011 426

 

Oddelenie strážnej služby

Mgr. Michal Babnič – vedúci oddelenia, strážca

michal.babnic@sopsr.sk

Tel: 041 507 14 17

mob: +421 903 298 137


Ing. Anna Dzivá - strážca

anna.dziva@sopsr.sk

tel: 041 507 14 11

mob: +421 903 298 134

 

Mgr. Tomáš Flajs - strážca

tomas.flajs@sopsr.sk

tel: 041 569 23 17

mob: +421 903 298 136

 

Roald Tretiník - strážca

roald.tretinik@sopsr.sk

tel: 041 507 14 17

mob: +421 903 298 142

 

Bc. Pavol Žídek - strážca

pavol.zidek@sopsr.sk

tel: 041 507 14 11

mob: +421 903 298 141