Hlasovanie o najkrajší plagát verejnosti bolo ukončené.

Výsledky hlasovania.