Archív článkov

Hodina Zeme 2017

24.03.2017 10:15
HODINA ZEME je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Hodina Zeme neznamená len zhasínanie svetiel na hodinu raz za rok, ide o podporu myšlienky ohľaduplného správania k našej planéte. Mestá, inštitúcie a firmy dávajú zapojením sa...

Vtáčie vítanie jari 2017

23.03.2017 21:29
Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Malá Fatra a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko pozývajú verejnosť na Vtáčie vítanie jari. Pri príležitosti 1. apríla – Medzinárodného dňa vtáctva, pozývame verejnosť na pozorovanie vtáctva v žilinskom lesoparku Chrasť, kde privítame jarných...

Svetový deň vody 2017

22.03.2017 14:42
SVETOVÝ DEŇ VODY 2017 – ODPADOVÁ VODA Voda, ktorá tečie z kohútika je rovnaká ako voda, ktorá tu bola za čias dinosaurov, rovnaká ako voda, ktorú pil Shakespeare a rovnaká, aká tiekla okolo pyramíd, keď sa stavali. K dispozícii je totiž iba obmedzené množstvo vody na celom svete, je to...

Monitoring letnej návštevnosti 2016

16.03.2017 08:04
Neregulovaný výkon športovo-rekreačných aktivít v spojení s rozsiahlymi urbanizačnými procesmi a hospodárením v lesoch, ktoré je vzdialené od princípov prírode blízkeho pestovania lesov.  To sú v súčasnosti hlavné negatívne antropické vplyvy na prírodné prostredie Národného...

Mapovanie tetrova hoľniaka v Malej Fatre

14.03.2017 09:31
ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra v spolupráci s občianskym združením Fatranský spolok pripravuje 1.ročník mapovania tetrova hoľniaka, ktoré sa uskutoční v spolupráci s verejnosťou. Pôjde o trojdňovú terénnu akciu, bližšie informácie budú onedlho zverejnené na stránke www.malafatra.org v v sekcii AKCIE...

Žaby opäť v pohybe

14.03.2017 08:54
Medzi každoročne opakajúce sa sa javy v prírode patrí aj jarná migrácia žiab. Tie tiahnu zo svojich zimovísk do najbližších mokradí, aby sa mohli rozmnožiť. Vytrvalo nasledujú svoje inštinkty od dávnych dôb, a nezastaví ich ani fekventovaná cesta. Tu hynú pod kolesami áut. Ich význam v prírode je...

Vešanie búdok pre sokoly myšiare v predhorí Malej Fatry

13.03.2017 13:57
V uplynulých dňoch sa na južnom a západnom predhorí Malej Fatry podarilo na vhodných lokalitách umiestniť ďalších 6 búdok vhodných pre sokola myšiara. Lokality sú v blízkosti obcí Turany, Sučany, Trnové a Varín. Využili sme stromoradia pri vodných tokoch. Najvhodnejšími stromami sa ukázali mohutné...

Nebol to karbofurán

07.03.2017 09:04
V júni 2016 sme vás informovali o náleze ružovo sfarbených zvyškov peria holuba na hniezde orla sklaného. Čítajte tu http://www.npmalafatra.sk/news/podozrenie-na-aplikaciu-karbofuranu/ Keďže pre karbofurán je charakteristické fialové zafabenie návnady, vznikol oprávnený predpoklad že ide o otrávenú...

Jarné uzávery turistických chodníkov

04.03.2017 22:48
Z dôvodu ochrany prírody sa v zmysle Návštevného poriadku NP Malá Fatra a rozhodnutia Krajského úradu ŽP č.2012/1031/Kr zo dňa 31.08.2012, uzatvárajú tri chodníky v období od 1. marca do 15. júna.  Medziholie – Veľký Rozsutec - Medzirozsutce Obšívanka – Malé nocľahy Vendovka - Malý...

Svetový deň divej prírody 2017

03.03.2017 09:56
VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH – TÉMA SVETOVÉHO DŇA DIVEJ PRÍRODY 2017 Strata prirodzeného biotopu, intenzívne poľnohospodárstvo, zmena klímy, pytliactvo a ilegálny obchod patria dnes medzi najväčšie hrozby pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny. Poukázať na tieto skutočnosti a...

Záznamy: 1 - 10 zo 161

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>